OVER ONS

Missie en Visie

De missie van het Danspaleis is om alle ouderen in Nederland vitaal en inclusief te houden. Vanuit de visie dat muziek een magisch middel is om mensen bij elkaar te brengen en ouderen in beweging te zetten, is de Danspaleisformule met drie aanvullende onderdelen ontwikkeld. Een dansfeest voor ouderen waar jong en oud elkaar ontmoeten. Dansen breekt dwars door generaties, culturele achtergronden, rangen en standen, en seksuele en politieke voorkeuren. Muziek heeft de kracht om verhalen van toen op te roepen en biedt houvast voor ouderen in het nu.

De Danspaleisformule: Een keten van succes

Wij bieden de formules Het Danspaleis, De Muzieksalon en Radio Danspaleis aan, om ouderen van huiskamer tot dansfeest met elkaar in contact én in beweging te laten komen. Er ontstaat een keten waarin ouderen vanuit de huiskamer stapsgewijs naar buiten worden begeleid en na het bijwonen van een Danspaleis hun netwerk hebben uitgebreid. De eerste successen met deze olievlekwerking komen tot uiting in clubjes ouderen die elkaar blijven zien nadat ze elkaar hebben ontmoet op een Danspaleis of Muzieksalon. Dankzij vrijwilligers worden ouderen over de drempel geholpen van het bijwonen van een Danspaleis.

Folia interviewde vrijwilliger Vincent over Een Praatje en een Plaatje.