Jaarverslag 2023

*Foto: Marije Kuiper*

 

We zijn blij met het nieuwe jaarverslag 2023 met op de cover Bep Oenen (85 jaar) en fan van Het Danspaleis vanaf het eerste uur. Naast haar is Dhr. Chau (74) te zien, die in 2023 voor het eerst in aanraking kwam met Het Danspaleis. Dit representeert de groei die we het afgelopen jaar mochten doorlopen. In ons jaarverslag kan je dan ook 6 mooie interviews lezen van zowel fans en crewleden die er vanaf het begin bij waren, als de nieuwere leden van onze Danspaleis familie.  Heel veel leesplezier!

 

Thema groei

In 2023 hebben we zo’n 15.000 ouderen laten dansen, bijna twee keer zoveel ouderen als het jaar daarvoor. Met bijna drie keer zoveel vrijwilligers. Ons jaarverslag 2023 staat dan ook in het teken van groei. We zijn gegroeid in het aantal bereikte ouderen, het aantal betrokken vrijwilligers & crewleden, het aantal Danspaleizen en in de omzet. Na een krimp in de jaren ’20 en ’21 hebben we in 2022 de zeilen weer kunnen bijzetten en zijn we in 2023 explosief gegroeid. Door het hele land zijn we gevraagd om de ouderen in beweging en in contact te brengen zowel op zorglocaties en in buurthuizen als op festivals en in theaters.

 

Uitdagingen

Met de groei stonden we ook voor verschillen- de uitdagingen. Hoe konden we in een korte tijd veel edities draaien met nieuwe mensen en met nieuwe partners? We ontkwamen er niet aan dat er ook fouten werden gemaakt. Onze flyers kwamen soms niet op tijd aan of er waren door een verkeerde planning te weinig ouderen aanwezig. Groei die vroeg om aanpas- singen in automatisering, de juiste mensen werven voor de juiste plekken en gewoon schouders eronder en door de zure appel heen bijten omdat ook dit bij groei hoort.

 

Danscommunity

De tijd zit ons mee, want steeds meer zorg- en welzijnspartijen zien in dat dansen en muziek effectieve middelen zijn om het welzijn van ouderen te verbeteren. Ook zetten gemeenten sport en cultuur steeds vaker in om ouderen te bereiken. We vinden dan ook meer en meer aansluiting met overheden en zorg- en welzijnspartners om gezamenlijk eenzaamheid aan te pakken en vitaliteit te vergroten onder ouderen. En in 2023 zien we gelukkig ook dat langzaamaan het bedrijfsleven ons weer weet te vinden en Danspaleizen ondersteunt, veelal in combinatie met het trainen van het eigen personeel om mee te draaien in onze formu- les. Een goed teken omdat we in het bereiken van onze doelen geloven in deelfinanciering.

 

Focussteden en de provincie Drenthe

De groei heeft zich vooral kunnen manifesteren in onze focussteden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Almere. In de grote steden zijn de eenzaamheidscijfers onder ouderen het hoogst en kunnen we met ons werk het verschil maken. In de focussteden bouwen we aan lokale netwerken om gezamenlijk ons doel te bereiken met zorg- en welzijnspartners en overheden. In elke focusstad bouwen we aan een vrijwilligerspoule van betrokken en lokale contactmakers die de ouderen in beweging en contact brengen. Met deze focus willen we de komende jaren ‘Ook voor regenboogouderen hebben we een flink aantal regenboogedities kunnen uitvoeren’ zorgen voor stevige netwerken en een continu aanbod voor de alle ouderen in deze steden zodat de ouderen, zodra ze instappen bij een van onze formules kunnen blijven dansen tot aan de hemelpoort. In de provincie Drenthe bouwen we aan een netwerk met een kwartiermaker uit het noorden van het land om ook ons werk in deze provincie te laten slagen. Ons werk in Drenthe dient als een voorbeeld om ons werk ook in andere provincies te kunnen uitrollen.

 

Inclusief, inclusiever, inclusiefst

Onze danscommunity is inclusief, daar hebben we met name in 2023 flink aan kunnen werken. In Rotterdam en Almere zijn Huiskamer Danspaleizen gestart voor vrouwen met een niet westerse achtergrond, en zijn we in Amsterdam en Den Haag gestart met Huiskamer Danspaleizen voor ouderen met Chinese roots. Ook voor de regenboog ouderen hebben we een flink aantal regenboogedities kunnen uitvoeren in onze focussteden. We hebben ervaren dat juist voor deze ouderen dansen en muziek aanslaat en het verschil kan maken om meer in beweging en in contact te komen met elkaar, want onder deze groepen ouderen is eenzaamheid het grootst. Zowel de ouderen als de partners zijn enthousiast om er een vervolg aan te geven. Het geeft ons nog meer tools om alle ouderen in onze focussteden te bereiken.

 

Danspaleis Academie

Inmiddels heeft Het Danspaleis een flinke expertise in het werken met dansen en muziek voor ouderen. Deze expertise hebben we kunnen vertalen naar gerichte workshops voor de zorg- en welzijnswereld en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in de workshop “Contact maken met dansen en muziek” leren deelnemers hoe je contact kunt maken met ouderen via dansen en muziek en in de work- shop “rolstoeldansen” leren de deelnemers hoe je kunt dansen met ouderen in een rolstoel. Dit jaar is de workshop “valpreventie niet vallen maar dansen” ontwikkeld om ouderen in een tiendelige cursus met dansen en eenvoudige dansoefeningen meer mentaal en fysiek vertrouwen te geven. Door de muziek en het plezier is de drempel zo laag dat de meest kwetsbare ouderen kunnen instappen. Onze workshops vallen onder de Danspaleis Academie en verspreiden onze kennis en expertise.

 

Lees hier het jaarverslag 2023.

 

Het jaarverslag is mede mogelijk gemaakt door:
Grafisch ontwerp: Wijstudio
Fotografie: Marije Kuiper